z-radością-informujemy-że-16.06.2020-Stowarzyszenie-latarnia-otrzymało-status

Stowarzyszenie Latarnia – Organizacją Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Latarnia, które prowadzi Boży Młyn, otrzymało 16.06.2020 r. status Organizacji Pożytku Publicznego.

Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i dumni, ale prawda jest taka, że bez Macieja Toronia nigdy nie przebrnęlibyśmy przez wszystkie procedury. Maćku bardzo Ci dziękujemy!

Najważniejsze informacje o przywilejach organizacji pożytku publicznego (OPP).

Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:

 1. prawo do otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych,
 2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
 3. możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej,
 4. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
 5. możliwość angażowania do zbiórek publicznych małoletnich wolontariuszy,
 6. możliwość zwolnienia z podatku VAT
 7. zwolnienie od:
  – podatku dochodowego
  – podatku od nieruchomości
  – opłat skarbowych
  – opłat sądowych
  – podatku od czynności cywilnoprawnych
 8. od połowy grudnia 2014 r. obowiązują dla organizacji posiadających status OPP zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na organizację loterii, nawet jeśli nagrody przekroczą kwotę bazową, przy czym nie może przekroczyć piętnastokrotności kwoty bazowej, a w ciągu roku trzydziestokrotności kwoty bazowej. OPP musi zgłosić taką loterię, ale nie występuje o zezwolenie.

Wymienione przywileje stosuje się wobec organizacji i prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Jeśli OPP prowadzi działalność gospodarczą, stosuje się wówczas takie same zasady, jak wobec innych organizacji pozarządowych, nieposiadających statusu OPP