Seksualność jest jednym z obszarów tabu, o którym zawsze trudno było rozmawiać. Jednak jest to tak ważna sfera w życiu każdego człowieka, że jako rodzice, chcemy przekazać dzieciom wszystko, co sami uważamy za słuszne „w tym temacie”.

Adresat: rodzice
Forma i wymiar czasowy: wykład, warsztaty; 2 x 3 godz. (6 godz. treningowych)
Koszt: 180 zł/os.
Prowadzący: Anna Kucharska-Zygmunt, Andrzej Mitek

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie lub zorganizowaniem go w swojej szkole/firmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Warsztaty zostaną zorganizowane po zebraniu się grupy, o czym poinformujemy mailowo zainteresowanych