Starego Wuja należy pocałować w rękę, na przywitanie ładnie dygnąć. Trzeba wiedzieć, którym widelcem jeść rybę morską, a na imieniny do cioci ubrać się w białą bluzkę.

Warsztaty o właściwym zachowaniu się przy każdej okazji w oparciu o piękno staropolskiego obyczaju i wytworność obejścia. Jednym słowem wyższa jakość życia. Zajęcia aktywne dla szlachetnych dam i rycerzy od 5-99 lat.
O tym, że warto być grzecznym i uprzejmym. O umiejętności zachowania się w towarzystwie, przy stole, przy uroczystych okazjach oraz w codziennym życiu.
O tym, że warto mówić ładnie i wyraźnie w każdej sytuacji, ale jeszcze lepiej czasami nie mówić wcale, bo jest to „sztuka nad sztukami trzymać język za zębami” pamiętając, że „mowa jest srebrem, a milczenie złotem”.

Człowieka tworzą maniery i charakter (Cyceron)

Skierowane do grup kilkunastoosobowych lub w przypadku szkół do całych klas uczniów szkół podstawowych oraz licealnych. Zajęcia w formie aktywnej, warsztatowej.

Zajęcia są interaktywne. Dzieci nie siedzą w ławkach. Nauce i utrwalaniu towarzyszy niezbędny ruch.
Zagadnienia teoretyczne są odgrywane za pomocą scenek rodzajowych (teoria w praktyce; bawiąc – uczymy).

Pierwsze zajęcia (2-3) to zwroty grzecznościowe, umiejętność ich stosowania i zachowania się w konkretnych sytuacjach.
Następne zajęcia dotyczą takich zagadnień jak konwencje dotyczące używania telefonu komórkowego, witania się, przedstawiania, ubioru odpowiedniego do sytuacji, wizyty w kinie i teatrze, zachowania przy stole.
Kolejne to poznawanie i różnicowanie w praktyce (scenki rodzajowe) pojęć, m.in.: życzliwość, grzeczność, lojalność, dyskrecja. W tym także ruch i gesty.
Każde następne mogą być wyborem tematów interesujących dzieci, młodzież i rodziców (tematyka zajęć, ponad 30 tematów, do wglądu). Najchętniej wybieranym tematem przez młodzież jest randka.
Każdy blok zajęć kończy quiz-kalambury w formie rywalizacji drużyn i jest to jednocześnie podsumowanie warsztatów.

W zajęciach wykorzystuję m.in. metodę umuzykalniania dzieci i niemowląt prof. E. E. Gordona (metoda jest skuteczna również u dorosłych).
Utrwalanie dobrych nawyków, przyzwyczajeń, zwrotów grzecznościowych również poprzez proces audiacji (osłuchiwania się z zadanym tekstem i zwrotem przez rytmizację i melodyzację).

Mówiąc prościej; trudne zagadnienia łatwiej przyswoimy, gdy będziemy je ośpiewywać, rytmizować i rymować. Prosta i skuteczna metoda uczenia się rozmaitych zagadnień poprzez rymowanki, rytmiczanki, śpiewanki i ruch (ten zabawny i zabawowy proces jest wykorzystywany m.in. przez trenerów-pilotów USAF do szybkiego zapamiętywania i kodowania trudnych procedur lotniczych).

Minimalny blok zajęć to trzy zajęcia w interwałach czasowych nie większych niż 1x w miesiącu. Lub 10 zajęć 1 x w m-cu.
Czas trwania pojedynczego zajęcia 1godz. lekcyjna.

Adresat: dzieci, młodzież
Forma i wymiar czasowy: mini-wykłady, warsztat, scenki; do uzgodnienia wg informacji w opisie
Koszt: w zależności od ustalonej formuły
Prowadzący: Aleksander Tomczyk

Prowadzący ma łatwość nawiązania kontaktu z dziećmi i dobry przekaz. – dyr. s. Justyna Jeż (SP nr 164 w Krakowie)