Zarządzanie przez wartości (diagnozowanie potrzeb nauczycieli) – zajęcia zorientowane na diagnozę stanu i potrzeb środowiska szkolnego,
ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób oprzeć koncepcję pracy placówki edukacyjnej
o wartości oraz jak zarządzać potrzebami pracowników szkoły i rozwiązywać konflikty.